Đăng ký thông tin hồ sơ xét tuyển
Lưu ý: những mục đánh dấu (*) là bắt buộc nhập
Thông tin thí sinh
Địa chỉ thường trú
Địa chỉ liên lạc
Thông tin học lực - hạnh kiểm
Thông tin đăng ký xét tuyển

Lưu ý: Vui lòng chọn Hình thức xét tuyển đăng ký
Hình thức xét tuyển Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT
Tổ hợp môn
Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
1
(C01):Ngữ văn, Toán, Vật lí
2
(M00):Ngữ văn, Toán, NK GDMN
3
(M05):Ngữ văn, Lịch sử, NK GDMN
4
(C19):Ngữ văn, Lịch sử, GDCD
5
(C20):Ngữ văn, Địa lí, GDCD
6
(C03):Ngữ văn, Toán, Lịch sử
7
(D01):Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
8
(C04):Ngữ văn, Toán, Địa lí
9
(C00):Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
10
(D14):Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
11
(T05):Ngữ văn, GDCD, NK TDTT
12
(T00):Toán, Sinh học, NK TDTT
13
(T06):Toán, Địa lí, NK TDTT
14
(T07):Ngữ văn, Địa lí, NK TDTT
15
(A00):Toán, Vật lí, Hóa học
16
(A01):Toán, Vật lí, Tiếng Anh
17
(A02):Toán, Vật lí, Sinh học
18
(A04):Toán, Vật lí, Địa lí
19
(B00):Toán, Hóa học, Sinh học
20
(D07):Toán, Hóa học, Tiếng Anh
21
(A06):Toán, Hóa học, Địa lí
22
(D08):Toán, Sinh học, Tiếng Anh
23
(B02):Toán, Sinh học, Địa lí
24
(D15):Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
25
(D09):Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
26
(D10):Toán, Địa lí, Tiếng Anh
27
(A07):Toán, Lịch sử, Địa lí
28
(N01):Toán, Hát, Thẩm âm - tiết tấu
29
(N00):Ngữ văn, Hát, Thẩm âm - tiết tấu
30
(H00):Ngữ văn, Trang trí, Hình họa
31
(H07):Toán, Trang trí, Hình họa
32
(D13):Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh
33
(C14):Ngữ văn, Toán, GDCD
34
TBC lớp 12
35
TBC lớp 12 + NK TDTT
36
TBC lớp 12 + NK GDMN
37
TBC lớp 12 + NK SPAN
38
TBC lớp 12 + NK SPMT
TT
Tổ hợp môn có điểm cao nhất
Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
1
2
3
Hình thức xét tuyển Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)
Hình thức xét tuyển Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2024 của ĐHQG TP.HCM
Đăng ký thi năng khiếu
Thông tin môn năng khiếu BẮT BUỘC ĐĂNG KÝ khi chọn các Tổ hợp chứa môn năng khiếu theo quy định
Hoàn tất đăng ký
Tôi xin cam đoan những thông tin trên đúng sự thật
Chọn mã khác