Đăng ký thông tin hồ sơ xét tuyển
Lưu ý: những mục đánh dấu (*) là bắt buộc nhập
Thông tin thí sinh
Địa chỉ thường trú
Địa chỉ liên lạc
Thông tin học lực - hạnh kiểm
Thông tin đăng ký xét tuyển

Lưu ý: Vui lòng chọn đăng ký
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT
Tổ hợp môn
Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
1
(A00):Toán, Vật lí, Hóa học
2
(B00):Toán, Hóa học, Sinh học
3
(D07):Toán, Hóa học, Tiếng Anh
4
(D08):Toán, Sinh học, Tiếng Anh
5
(A01):Toán, Vật lí, Tiếng Anh
6
(D01):Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
7
TBC lớp 12
TT
Tổ hợp môn có điểm cao nhất
Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
1
2
3
Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2024 của ĐHQG TP.HCM
Đăng ký thi năng khiếu
Thông tin môn năng khiếu BẮT BUỘC ĐĂNG KÝ khi chọn các Tổ hợp chứa môn năng khiếu theo quy định
Hoàn tất đăng ký
Tôi xin cam đoan những thông tin trên đúng sự thật
Chọn mã khác